Важно! Ще бъдат увеличени заплатите на държавните служители от тези 28 ведомства СПИСЪК

С 30% ще бъдат увеличени разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица. Това предвижда постановление на Министерски съвет, публикувано за обществено обсъждане, пише „Труд“. В срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура ще може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, което са по-високи с не повече от 30 на сто от досегашния размер, за служителите в следните администрации и административни структури:

1. Министерство на туризма – дирекции „Управление на морските плажове“ и „Туристическа политика“;

2. Национален осигурителен институт – служители, които са контролни органи по чл. 107 от Кодекса за социално осигуряване и служителите с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи;

3. Национална здравноосигурителна каса – служители, които са контролни органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване;

4. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;

5. Държавна агенция за закрила на детето;

6. Агенция за социално подпомагане;

7. Агенция по заетостта;

8. Агенция за хората с увреждания;

9. Агенция „Митници“ – териториални дирекции и Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“;

10. Национална агенция за приходите – органи по приходите с контролни функции към териториални дирекции и Главна дирекция „Фискален контрол“;

11. Българска агенция по безопасност на храните;

12. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата;

13. Комисия за защита на потребителите;

14. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;

15. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

16. Изпълнителна агенция по лекарствата;

17. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;

18. Изпълнителна агенция по околна среда;

19. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;

20. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“;

21. Министерство на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“;

22. Дирекция за национален строителен контрол;

23. Български институт по метрология;

24. Национален институт за помирение и арбитраж;

25. Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика;

26. Регионални здравни инспекции;

27. Регионални инспекции по околна среда и води;

28. Басейнови дирекции. Това означава, че новите по-високи заплати може да влязат в сила още от септември.

Новото BMW M5 Competition

Източник: Блитц

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *