Между 1 000 и 20 000 лв. глоба за незаконно събиране и търговия с трюфели, предвижда проект на Закон за трюфелите, публикуван за обществено обсъждане.

Санкциите ще варират спрямо средните цени на отделните видове трюфели и изискванията на браншовите организации за отделните видове нарушения и спрямо тежестта им, пише в мотивите към законопроекта.

Предвиждат се административни наказания за унищожаване на естествени находища на трюфели, за осъществяване на дейност със забранени методи, забранени средства, в забранено време, забранено място, съответно за изкупуване, търговия и преработка на неузрял трюфел или такъв добит без надлежно разрешително.

Внимание! Не бива да ядем суров чесън

Така например, ако физическо лице уврежда естествените находища на трюфели ще се наказва с глоба в размер от 1 000 до 2 000 лева, а предметът и средствата на нарушението се отнемат в полза на държавата. Ако нарушението се прави от търговец глобата може да скочи до 3000 лева. Който пък извършва изкупуване, търговия, обработка, съхранение или транспортиране на трюфели в нарушение на разпоредбите ще се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лева. За юридически лица имуществената санкция за тези нарушения може да достигне 10 хил. лв., а при повторно нарушение в рамките на две години и 20 хил. лева.

За нарушители ще следят от администрациите на Изпълнителната агенция по горите и Регионалните дирекции по горите, предвижда законопроектът.

Според вносителите такъв закон е нужен, защото в момента липсват ясни правила за разрешителни режими, регистрация на обекти за изкупуване, специфични изисквания към заетите в бранша лица, прилагане на мерки за опазване на околната среда. Няма и  „нормативна уредба, в която да се ползва единен подход на опазване на находищата на трюфели, устойчиво ползване, съблюдаване правата на собственост върху поземлените имоти с находища, спазване на екологичното законодателство и не на последно място приходи за държавния бюджет от дейността“.

От мотивите към законопроекта става още ясно, че:

България е богата на находища от черни и бели трюфели, които имат ценни хранителни и лечебни качества. Най-много трюфели се добиват в североизточната част на страната. По данни на браншовите организации и научни статии през 2017 г. страната ни е на първо място в света по добив на трюфели от естествени основно горски находища. Затова и през последните години се налага като важен фактор на световния пазар на трюфели. Основната част се изкупуват с цел вътрешнообщностна доставка и износ. Годишният експорт на трюфели от България е приблизително 150-200 тона, но това са само официалните данни, реалният експорт не е отчетен статистически, но се предполага, че далеч надхвърля официалните данни. Поради липса на регламентация се предполагат загуби за бюджета в размер на приблизително 6 милиона лева на година от експорта на този ресурс. Годишният оборот е приблизително 200 милиона евро по посочените по-горе източници. Само 1% от общото количество се реализира на българския пазар. Според данни на браншовите организации сектора осигурява заетост на 20 000 до 30 000 лица.

Колко струват: много

Цените на трюфелите започват от 100 лева и могат да достигнат до 10 000 лева за килограм. Цената им зависи от вида, качеството и от това в коя държава се търгуват. Белият зимен трюфел например се смята за един от най-големите деликатеси в света, търгува се главно в Италия, Франция, САЩ и Германия.

Източник: Дир