Може ли да се направят изключения при издаването на рецепти по Каса?

Синът ми има протокол за омнитроп в рамките на 175 дни, като на всеки 25 му се полагат по два флакона. Мога ли да го взема на 25-я ден? Има ли право личният лекар да издаде рецептата по-рано, ако следват почивни или празнични дни?
Златка Кънчева, гр. Бургас

Съгласно Наредба №4 рецептите за лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, имат срок на валидност, считано от датата на издаване, както следва:

1. до 15 календарни дни – за рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК №5) и за отрязък А от рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК №5А );

2. до 45 календарни дни – за отрязък В от рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК №5А);

3. до 75 календарни дни – за отрязък С от рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК №5А).

На основание чл.30, ал.2 от наредбата, отделните отрязъци на рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А) се изпълняват последователно в регламентираните в срокове, считано от датата на издаването й, съответно – датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти.

На ски в най-големия зимен курорт на Словакия – цени, писти и атракции

1. до 15 календарни дни – за отрязък А;

2 от 25 до 45 календарни дни – за отрязък В;

3. от 50 до 75 календарни дни – за отрязък С.

При наличие на предписания на повече от една рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК №5 и образец МЗ – НЗОК №5А) с предписания за различен брой дни рецептите се изпълняват на датата на най-късия срок, но не по-малко от 25-ия ден.

В случая, ако опаковката на лекарствения продукт, който е предписан, е за 25 дни, следващата рецепта може да се изпълни в аптеката на 25-ия ден, считано от датата на предходното отпускане, документирано в рецептурната книжка.

Ипократис Пападимитракос: Забравете драстичните диети и вълшебните хапчета

Предвид горепосочените срокове на валидност на рецептите, възможно е да се издаде нова рецепта след изтичане на сроковете на валидност на рецептурната бланка, които са: 15 дни за единичните рецептурни бланки и 75 дни за тримесечните рецептурни бланки. 

Допуска се изпълнение на рецепти преди срока по предписание в предпочивни и предпразнични дни. При такова изпълнение следващото предписание следва да се извърши на датата, до която са достатъчни получените от ЗОЛ лекарствени продукти, в резултат на последните две отпускания от аптеката.

Общото количество лекарствени продукти, отпуснати по отделните отрязъци на рецептурните бланки, не следва да превишава предписаното количество за 100 дни. Срокът, за който са достатъчни отпуснатите по предходното предписание количества и тези по извънредното предписание, се отразява в амбулаторния лист. В него и в новата рецептурна бланка се записва конкретната дата за следващото предписване на лекарствени продукти.

Източник: Здравето

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *