Климактериум? Има решение за удължаване на естествената младост на организма.

Климактериумът е естествен период от живота на всяка жена. Това е преходен етап, свързващ плодоносната възраст с неизбежната старост. Продължителността

Прочетете повече