Агресивните домакински химикали увреждат чернодробните клетки

Тези препарати са опасни за черния дроб, тъй като съдържат токсични вещества: хлорирани въглеводороди и нафталани, бензол и неговите производни,

Прочетете повече